top of page

Kona tai mamatannokuai nee

Au moantai n tabekan nanou

Bwa e a keutai e tabekai e aki karaua nanou

Ma ai ngaia tokin nanou are I a tangiringiria ngai

Ko na tai mamamatannokuai nee.

Chorus

Tao ngke arona tao ngke arona

Tao ngke arona bwa ko nora aron tangiram irou ( Te nati aio)

Bon ti Terakoroa raoi au Berita

Bon Titera ae tangiria iraou.

Tao ko a manga uring aroaroau akeke rimoa

Ko na tuangai bwa nangi taona nanou

Ma tangiran Nei te ribamaina ni kiriariari bon raou ni matu

Imarenaia Abemama ma Abaiang.

A tong taekau ma bwakan rawatan am taeka nakou

A manga riki kakukureian nanou

Ma ai ngaia are i a uakin ara ake ietan Bonriki

Ba ai tokin nanou are I tangiritangiria.

bottom of page