top of page

E tang te tareboon

E tang e tang te tareboon aei nna kaeka

E roko itina irou i namakinna bwa bon au tareboon

Hello hello an taetae ni kaoa riki bwanaam

Bwa i bon ni kan ongo raoi ngai nee are boni bwanaam

Ai kubara ngai n ongo te bwana

Bon tiaki ngai ae kantanigaia bwa e na kaekai

I ataia bwa i a boni mwane raoi

N ana kewe nei te bisko

Ni kukumetoo man aki rau

N rarabakau takakaro buakai.

Eaoria ni kabanea arom

Ni kakatia ni kewkeewe

N tokin te tai ao ko na boni buaka

E na tena riam te tareboon

bottom of page