top of page

Ai ningaira te tairiki teuana

Ai ningaira te tairiki teuana

Are ko na bon tuangai nanou

Bwa ai angin te ni kan ongo am taeka

Are ko na kangai bon raou naba ngkoe

Chorus

I kawa oh I kananoanga

Bon akea ae na buoka nanou

Ni karekea te nati ae reke irou

Bwa ai akea tangirana irou.

Tao ngkana ko a bon aki nano irou

Kam bokeweai mani kairirai nako

Bwa ai angin te ni kan ongo am taeka

Are ko na kangai bon raou naba ngkoe

bottom of page