top of page

Nna tibwa tangin nanou aio

Nna tibwa tangin nanou aio

Bwa e na ogo te tabwanin

Aorakin rabwatau are I a weneakina gai

E riaon au kona.

Chorus

A taku bwa Biiti nnen te kukurei

A taku ba Biiti nnen te megaraoi

Ma gai irou nneu ni korakai (moce biti mauri Kiribati I a mamauri)

Titiku n te tabo aio

E a riki bwa mamaran rabwatau

I tangiria au karo bwa a na memena irarikiu

Ma e nang kagara te mwane

E rabwa uean te tangira

Ibukin ana bwai n tangira nakoiu

E boiarara akea n ai arona

Nna keiakinna bwa tibagau.

bottom of page