top of page

Kananoangau mai iroum neiko

Kananoangau mai iroum neiko

Ngai Teema I a kawa n au tangira

Nanou ma uringam e aki bua

E tiku mani maeka inanou

I aki ataia ngai bwa ko a tuai

Rabwatau tuanga nei Mamma

ae tangiria nanou n tiku ma ngaia ahahah

ti na uaia ni kukurei iiihhh

Buokai raou kabwarai nako

Bureu ni bane nakoia am koraki

Ngai Tibere tauai bwa bon raou gkoe

I a kawa ma nanou n tangiriko

(Kanakonako or lead or over)

Taiaoka raou taraa nanon natira

I a kawa ma nanou ae I tangiriko

Natiu I ataia ngai bwa ko a tuai

N rabwatau tuanga Nei Mamma

Bwa e tangiria nanou n tiku ma ngaia ahhahah

Ti na uaia ni kukurei eiiii

Kananoangau mai iroum neiko

Ngai Temai I a kawa n au tangira

Terengaiti tauai bwa bon raou ngkoe

I a kawa ma nanou ae I tangiriko (3x)

bottom of page