top of page

I a mii taraia ngai

I a mii taraia ngai

Natiu ae bua mai irou

Ngke I a tiku n te tabo ae raroanako

Kieu te tang ma te

Nibwara ngke i aki mena iai

Kawara tera te nati e kananoanga

Ko mwanuoakin taeka n reirei

Ake i a tia n tuagko ngkoa

Tai bwaina te bwai are kona kabuanibwai iai

Euara tokina ngkanne ko a katangira nanora iai

Ba Ko a aki roko n tiam n tokini maium

Chorus

Ai kawara Bwareta

Ko a kitanira nako

I aki mena iaona n nabenabeakin arona ni bane

Ko ienikuria te nako

Tia tangi tia kona tera

Iena te waniborau n nako mai iroura

Ia tei man nanoakawaki

Iaon ruana ni mate

Ma ran ni matau aika a taonako ma irou

Ia uring aroarona ni bane

Inanon ana tai ni maiu

I taku ngai bwa nna nori matana iai.

bottom of page