top of page

E nako mai e wai mai ia te ang aei

E nako mai e wai mai ia te ang aei.

Ba angin te rongorongo ae kakuba iai nanou

Ba taekan au man ae nangi nako mai irarikiu

N okira kainikatikuna ma mengana ana tabo.

Ko nangi nako neiko

Nei Otobina ae Raou.

KO bia bonu ururingai.

Terawabono e tangiriko.

Ururingan aroaron te mwamwairiri

N ara tabo ae Betio ni kukurei ae e rerei.

E bia teimatoa te reitaki imarenau ma ngkoe.

Inanon te mauri teraoi te tabomoa ngai ma ngkoe.

Ko bia uringa te I Abaiang ma Onotoa

Ae bwabwarua Ueem Nonouti Ngai ma ngkoe

E bia teimatoa te reitaki imarenau ma ngkoe

Inanon te mauri teraoi te tabomoa ngai ma ngkoe.

bottom of page