top of page

Bwebweraken nanou n noran te uee aei

Bwebweraken nanou n noran te ue aei

Ae e boou man raka taraana

Inanon au tai n reirei ao e reke nanou irouna

I kan anaia bwa uen tanigau

ma ai boni buren matau

E ti anganai moana ae e raoiroi

Ma ngaia bon te Uea ae aki rau.

Au Iango ni kabane ibukim

A bon tauraoi irou

Ai matebuara Ngai Itaia Kukureiu ma ngkoe

Au iango ni kabane ibukim

A bon aki koro bukia

Eng terana ma Iaki bwerengaki iai

Aaah ni kukurei ara tangi tua te uee

Oh my one koko eh bon teiruu

Aaha ni kukurei ara tangii tua te uee

I a mamauri eh teraoi te tabomoa.

bottom of page