top of page

Taeka n reirei

\\Ai kamira wain te ang

E kare mai iaon abana

Bwa angin aban neiei, are

I a tia n roko iai//

Iaki ataia bwa ngaia

Katorotoroau iai

I taku bwa kam nanoangai

Te utu ni kabane

Ao ngkami, ae te nati ni mataki

Kam na uringa

Te katei ae bon raoiroi, ao

Te katei ni wii-n-rang

\\Aio au taeka n reirei

Nakoimi ni kabane

Ngkai Ia-tia ni boo tengai

Ma te aro aio (ma te aro aio uuu)//

\\Ma ngaia ngke ti noori

Katei aika.bubuaka

Tiaki oi ni mwaane iai

Man aki oi n aomata

Ma ngaia tina kukurei

Bwa tao bon tiaki katauara

I a kukurei bwa I mwaneaki raoi

Ngai n taainako//

I a kukurei bwa I mwaneaki raoi

Ngai n taainako

bottom of page