top of page

NEI EMILE TEI ONOTOA PNG

[1] AI KAMARAKIRA TE TANGIRA

E MWAMWANAAI AO E BUREBUREAI

NI MOTIN ANA-IANGO BUU AIO

IAI AU BORARAOI MA NGAIA

E TAKU ANA TAEKA BWA E TANGIRAI

NI UA MANGA REKEN TE KAITIBO

[CHOURS]

TE-I-ONOTOA PNG

TIKIRAOIRA AO AI TONUURA

AM TANGIRA IBUKU

EA URUBEKE TE TANGIRA

BWA KO TOUA KAVAIN TE ROO

NEI EMILE TIA KABOO

[2] URURINGAN AM REITAKI

IAON TE TAREBOON

BON TIAKI AO KO BN TANGIRAI

MA IKUBANAKO N ROKON AIA TAEKA AU KORAKI

BWA KAOTIA EA BURE KAWAIM

MA-NA-IRANA NI BITIIA

KAI BN NANOM AE KO KARAOIA

[3] KO BN ATAIA BWA TI-BAE N TE MARE

MA TAO AIO BON TE KATAUTAU

RAOU TE UEEA N AU BERITA

BWA BON ARON TE MAU AEI

TE-I-NIKUNAU AE KANA-NI-BENIAKI

NGAI TAKOTO MA IRIAU AE TE MAMAURI

bottom of page