top of page

Auee I ongo eh...Tessie

I a kua ngai ni kan tuanga nanou aei

E a raba irou tatangirana...aei

E a kairai E tabeka au iango

Rabwatau aei nakon neiei...neiei

Chorus

Auee I ongo eh

Tangin ni bwanaan neiei

Ma iaon abana Abemama ikekei

Auee taraan neiei teitein rabwatana

Auee I tangirako Tessie

Neiko ai te nano tera nanom are

E a raba iroum tatanigrana...aei

I a kua n taonna I kataia I aki kona

E tangiriko ao tera nanom...neiko

Ai ningaira te tai are e na reke irou

Tuangan nanou bwa I a bora iai...nee

E a maeka i-nanou n tekateka

Ao ngkana i roko n am tabo n reirei...EBS

bottom of page