top of page

Tauai Ao Nimtai

Ai kamiira tangiran neiei

E aki karaua nanou

Te uee ae e tei n okoro

E katika nanou

(Chorus)

Tauai ao Nimtaai

I nanoan baim nee

Bwa I tangiriko ma nanou

Ae e koaua

Ko bia ururingai

I nanon am tai n reirei

Raimota ae e tangiriko

Te mamauri n taai nako

bottom of page