top of page

E Kakai Boo Baan Arokau

E kareai, angin aban neiei

Mai i aon abana ae e tangiraki

Bwa ngaia, te nati ni kairake

Moan benebenen au iango

(Chorus)

E kakai boo baan arokau

Ma N na ribanaia raoi

Bwa e aonga n raure ueena

N toan te bong ae koraki

Uuuh Uuuuh Uuuh Uuuuuh

Uuuh Uuuuh Uuuh Uuuuuh

E raroa am tabo nei nanou

Ma e a riannaiko rabwatau

E kakironako te kawai

Ao e a maroa nanou aio

bottom of page