top of page

Au Koraki Au Utu Ni Kabane

Kananoangau n arou aei

N aia katei au koraki nakoiu

Ngkai a kaaki taekau

Ma neiere raou au tangira

Ao ai tera arou ae e riai

Ae N nang karaoia teng Ngai

Bon ti te kariaria

Te tai ti nang i ooki iai

(Chorus)

Au koraki

Au utu ni kabane

Kabwarai bureu

Ma au kairua ni bane

Ooh bwa I a kaawa

N arou aei

Kabwarai bureu

Iango ni kairiribai nakoiu

Bon au uee te uee aei

Are I a bon tau irouna

N na tiku ma ngaia ni kukurei

Ngkai ao n aki totoki

Bon aron te maiu aei

Te kukurei te rawata

Ma ti na kabooi nanora ngkai

Te Mauri Te Raoi Te Tabomoa

bottom of page