top of page

Te Kaabong

Te bong are te Kaabong

Iaki nooriko

Bwa Nna tuangko nanou nee

Bwa I tangiriko

Ko taenoa te nako n boborau

Ko kan nako n ira te boborau

Ni ieiea nanom

N na tei n kariaa ngai

E a ria mauna

Taona te Aakea ni borau

Ni ieie i marawa

Nna tiriwetea aram

Nei Nanou an rairaki

Motin am taeka nakoiu

Bwa I tangiriko

bottom of page