top of page

Biin te noko

Mamaten nanou nanou neiere e rerena

I atuuna te biin te nooko

Ni kaitaran te tabwakea

Nte aoa uoua nte bwakantaai

Iaon kawaiu n okira mwengau i Betio

E katika nanou i burimauniia

Chorus

Ah ah E mwamwaie neiei

Iaon nanou kabwain nanou

Ma kan nooran ni matam

Ngke I kakeea matau nakoina

Bwa e kireu nanou irouna ngke e ngare

E a riki bwa-ka-tabeaiangan au iango

N toan te bong

Ngarengarena e mwamwaereere

E bia ataa nanou bwa i bura tanna ngai

Chorus

bottom of page