top of page

Abau ae tangiraki

Abau ae tangiraki irou

Kiribati ae te boboto

Are I bungiaki iaona

Irou tinau ma te kukurei

Chorus

Aio teuana te tabo

(bass – bon aio teuana te tabo ae bura man rine iroura ni kabane)

Irouia abatera nako

(bass – irouia iabatera ni kabane ake a roko n neweaba mai iaon aia tabo i tinaniku aika bati)

Ake a roko n neweaba

Iaon abara ae Kiribati

(bass - Iaon aba i aban tinaniku)

Abau ae tein iaan taai

Kiribati ae maten nanou

A kiba ieta mannikiba

Ni karara ma te kukurei

Chorus

bottom of page