top of page

Teirake Kaini Kiribati (National Anthem adopted in 1979)

Teirake kaini Kiribati,

Anene ma te kakatonga,

Tauraoi nakon te mwioko,

Ma ni buokia aomata.

Tauaninne n te raoiroi,

Tangiria aomata nako.

Tauaninne n te raoiroi,

Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau

Ibuakoia kaain abara,

Bon reken te nano ae banin

Ma te i-tangitangiri naba.

Ma ni wakina te kab'aia,

Ma n neboa i eta abara.

Ma ni wakina te kab'aia,

Ma n neboa abara.

Ti butiko ngkoe Atuara

Kawakinira ao kairira,

Nakon taai aika i maira,

Buokira ni baim ae akoi.

Kakabaia ara Tautaeka

Ma ake a makuri iai.

Kakabaia ara Tautaeka

Ma aomata ni bane.

bottom of page