top of page

Te Mwauku Ngai

Te korakai terana Ngai

Ni iangoa kainanou

Aorakin rabwatau

Ae te mwauku Ngai

(Repeat Verse 1)

(Chorus)

Tao boni katauau

Te babaire nakoiu

Tao N nang tiku ma arou aio

Ma te kainnano

Inanon bong ma ririki aika a bati

Ao e tiku n au iango ngai

Bwa tangin nanou ma korakaiu

Ibukin iangoan

Te mwamwairiri

(Repeat Verse 2 then Chorus)

Ai antai ae e na buokai

Ni kabebeteai n rawawatau

Bon ti te Atua

Ae E kona ni buokai

(Repeat Verse 3 then Chorus twice to fade away)

bottom of page