top of page

Te Iango Ae E Aki Tia

Te iango ae e aki

Tia mai i buakon te utu

Bwa nanou are I tangiria

Bwa I ribwabwa ma ni maan

Teka ma te man are

E na uotia ni karokoa i rouna

(Chorus)

Why do you want to say to me

Ever so nia never pa nanom'a

Bwa I kainano n tangiriko

Bwa akea riki n ai arom

Rokou ni kawari-ko

I aan am auti

Ko teirake ao ko kitanai

Tai nako ibukiu

Ma tekateka raoi bwa e rawa

N aki rau arom irou

(Repeat Chorus)

Butiam are I ka-nakoa

Ma N tuangko

Am bibi-ri kauee I tangiria

Ma ko aonai nakoia

Am koraki ni bane

Bwa I rawa ni mwaena am bibiri

(Repeat Chorus then adlib and back to Chorus to fade away)

bottom of page