top of page

Nei Te Nanou

Nei Te nanou ae ko tangiraki

Matam ae bwabwaruia te bae nanou

Ma teitein rabwatam ae tikaua n tonutonu

Ai boni ngaia ae mamaten nanou

Ko bura man rine imoan au iango

Bwa bon ti ngkoe ne moan benebenen nanou

Ma I bia boni memena irarikim nee

Man riki bwa raraom ngai n toan te bong

A bwabwakarai am taekanako

Am taeka ni wawanikangare nakoiu

Ake a tiku inanou bwa aki karauai

Iaoni kieu te nibwara ngai ibukin tangiram nee

Ngaia te man te rube ae aki kakarauai

Ao bon ti ngaia ae mamaten nanou

Are Ia kakanimwane mwaneia te ngai

Ni katoa auan te bongi nako

bottom of page