top of page

Te Iruwa Ngai N Te Aonnaba Aio

Korakain nanou ma au iango

E karawawatai

Antai ae e na buokai

N tabetabekia

I aon te ioretan

Nakon te bike n rau

Iesu O au Tia Kamaiu

Bon nnen te maiu Iroum

Te iruwa ngai n te aonnaba aio

I aki kona n tiku

Bwa bon abau mwengau Karawa

Te aba ni maiu irou

N na keiaki n taotaona nanou

Ni bwai ni kabane

Ni ua inin te kaawa are

I tei i mataroana

N na tabeka bwanau n anene

N neboa au Uea

Bwa E anganai otan kawaiu

N nakonako n te roo

Te raoi n te ioretan

Nakon te bike n rau

Iesu O au Tia Kamaiu

Bon n nen te maiu Iroum

Te iruwa ngai n te aonnaba aio

I aki kona n tiku

Bwa bon abau mwengau Karawa

Te aba ni maiu irou

N na keiaki n taotaona nanou

Ni bwaai ni kabane

Ni ua inin te kaawa are

I tei i mataroana

bottom of page