top of page

Nei Marinah

Ai te kukurei

Tera naba ngai nee

Ngke ko a tia naba n tomaa au taeka

Are I a tuango

Au rongorongo bwa N na raoniko

Nei raou ae ko tangiraki irou ooohhh.

Ko tuangai naba au taeka

Bwa iai raou ke akea

Ao ngai I a tuangko bon akea

Nei Marinah ae ko tangiraki

Irou ngai ae Waitei

Raom ae e kakawa

Nei Marinah ae ko tangiraki

Irou ngai ae Waitei

Raom ae e kakawa

Ko taku bwa akea raom

Ao ngaia ko keweai

Nei Marinah nanou

Nei nanou ae I a bora n tangiriko

Bon te I-Butaritari

Ma Abaiang aban neiei

Ko bia katomaa ma Tabiteuea

Nei nanou ae I a bora n tangiriko

Nei Marina ae ko tangiraki

Irou ngai ae Waitei

Raom ae e kakawa

Nei Marinah ae ko tangiraki

Irou ngai ae Waitei

Raom ae e kakawa

Nei Marinah ae ko tangiraki

Irou ngai ae Waitei

Raom ae e kakawa

bottom of page