top of page

Miss Bau

Ao ani kabwarai au bure ni kabane raou

Bon au n titiraki ni kabane ibukim

Bwa ko aki anganai karauan nanou ae

I tangiria mai iroum raou ae e tangiraki

Ma ko bon anganaai

Karawawataan nanou ooh

Au Miss Bau ae I tangiria

E korakai nanou ma I tangiria

Ao ai antai ae e na karaua nanou

Bwa e a rotaki au iango iai

Bon ti ngkoe raou

Karauan nanou…oooohhh

Korakain nanou iroum

Ma I kekeiaki naba ngai

Ni karaua nanou aio

Bwa I bon tangiria natiu

Karauan nanou mai iroum

Bwa a bon riki bwa aki raun nanou

Ma N na keiaki ngai mani kekeiaki

N taotaona nanou mai iroum

Bon au titiraki ni kabane ibukim

Ao a na riki bwa karauan nanou mai iroum

Ao an anganai karauan nanou ae

I tangiria mai iroum raou ae e tangiraki

An tai anganai karawawataan nanou ooooh

Au Miss Bau ae I tangiria

E korakai nanou ma I tangiria

Ao ai antai ae e na karaua nanou

Bwa e a rotaki au iango iai

Bon ti ngkoe raou

Karauan nanou…oooohhh

E korakai nanou iroum

Ma I kekeiaki naba ngai

Ni karaua nanou aio

Bwa I bon tangiria natiu

Karauan nanou mai iroum

Bwa a bon riki bwa aki raun nanou

Ma N na keiaki ngai mani keiaki

N taotaona nanou mai iroum

E korakai nanou iroum

Ma I kekeiaki naba ngai

Ni karaua nanou aio

Bwa I bon tangiria natiu

Karauan nanou mai iroum

Bwa a bon riki bwa aki raun nanou

Ma N na keiaki ngai mani keiaki

N taotaona nanou mai iroum

Karauan nanou mai iroum

Bwa a bon riki bwa aki raun nanou

Ma N na keiaki ngai mani keiaki

N taotaona nanou mai iroum

bottom of page