top of page

Kairirai Iesu

E kuba tera nanou aio iroun Iesu

Bwa Ko weteai mai irai

I aki tau i matam

Nakomai Kairirai

Kitana mwengam ma am utu

Bwa ti na uataboa te mwakuri ae e raoiroi

Nakomai Kairirai

Kitani bwaai ni kabane

Bwa ti aonga n reitaki n te tangira ae e kororaoi

I ongo Iesu n tangini bwanaam

Bwa ko weteai n oin Aram

Ko rineai mai buakoia rorou

Aio ngai bwa Ko mutiakinaai

Tangirai ao kairai Iesu

Bwa am toro ae e mangori

Bwa Nna uouota Am tangira

Nakoia aomata

I a tabeka ngai oin bwanaau

Ni kakaitau nakoim Iesu

Butimwaeam iroum bwa bon ti ngai

Aio ngai kanakoai

Anganai te nano ni keiaki

Ae e nene ma ni matoa irou

Bwa N na uouota Am tangira

Nakoia aomata

bottom of page