top of page

Bon ti Ngkoe Karewen Nanou

\\Te bong ae koraki I a uru-ringko

Ma boong Ngkee ko wene irarikiu

A mwaiti aika tiku n au iango

Ma ti Ngkoe Karewen Nanou//

Chorus

\\Ti ngkoe Karewen nanou//

Tiaki au moan tangira

Kee tiaki naba au kabane

Ti Ngkoe Karewen Nanou

\\N tabetai I a taku bwa I a noriko Ngai

Ao tabetai ao I a taku bwa Ko weteai

N tabetai I a taku bwa ko a roko raoi n wene

Irarikiu

Ibukina ngkee ko karewe i Nanou//

Chorus @ 2X

Tiaki au moan tangira

Kee tiaki au naba au kabane

Ti Ngkoe Karewen Nanou

bottom of page