top of page

Isa Nei Raou (Ave Nei Maria)

Isa Nei Raou bwa I tangiriko

Uruakin nanou ngkana I taraiko

I mii n nanou aio bwa I tangiiriko

Ave Maria

Chorus

Nanou e bane iroum

Nanou e koaua raoi

Bwa I kan riki bwa raom ngai nee

Ngai ma Ngkoe

E koaua marenara

E na bon toma raoi

Te tangira ae koaua irou

Kariaia nanou bwa te irikona

Waareka am taeka ni berita

Ara tangira ea nene I a kukurei

Ave Maria

Chorus 2X

Kukureim ma ngarengarem Nei Te Nanou

I tataro Nee n au tangira

Tina uaia n anene ni kakatonga

Ave Maria

Ave Nei Maria

Nanou Nei Maria

bottom of page