top of page

Tii ngai

Ai tera te bae nanou te iango tera ae riki irou

Bwa ti aki buren matau e tao au iango

Ba I rineia I tangiriia buakon taian ni uee

Ae akea kabotauaana I matau

Chorus

Bon tii ngai bon ti ngai ti ngai ni iangoia toan te bong

Nako bwa nanou ni butimwaea nanou I tangiriia

Bwa nanou teuana I matau

Iaon ni kieu ni matu I maroaroa nako

Bwa imwiin kitanann abana nabeina uringaki

Iaki rau ni matu bwa e roko uringana irou

Bwa e tawarake nanou I tangira

Chorus

Ko bia bon kabwara buren aroarou nako

Bwa I aki kona n karaba te iango inanou

Ao rikirake I nanou ma I a bon katanoata

Mwaitin tangiram irou ae bon raou

Chorus

bottom of page