top of page

Te raure nako boona te kaaitibo

Moan reken te iango inanou

Bwa kororaoan kanoan te tangira

Ma n ana taeka te rabakau are kangai

Te raure nako boona te kaaitibo

Ai abwakiira te maan n aki noono

A na rau nanoora bwa kanoan te moti

E taku te rabakau nakoiu

Te raure nako boona te kaaitibo

Ai rawawatara am taeka nakoiu

E-a tiku ni kabebetea nanou

Ma n ana taeka te rabakau are kangai

Te raure nako boona te kaatibo

Ai rawawatau ai aron kabeteai

E uki ma ike uki mai iaki tabe iai

Ma n ana taeka te rabakau are kangai

Te raure nako boona te kaaitibo

Ai abwakiira te maan n aki noono

A na rau nanoora bwa kanoan te moti

E taku te rabakau nakoiu

Te raure nako boona te kaaitibo

\\Te raure nako boona te kaaitibo//

bottom of page