top of page

Mwakin aban neiei

Ieien waau aio

ni kaea nangin aban neiei

Meang are e kan roko iai

ma nanou n koaua

//Mwakin aban neiei

reitia ma abau Abemama

Te tangira ae e teimatoa

ngai ma ngkoe//

E koro nanon miiu

ma au iango are i uaiakinna

ea roko raoi waau aio

iaon aban (aban) neiei

//Mwakin aban neiei

reitia ma abau Abemama

Te tangira ae e teimatoa

ngai ma ngkoe//

Neiere i kawakinna ngai

nanou are i tangiria ngai

merimerin nanou ngkoe nee

Te Mauri Te Raoi Tetabomoa

//Mwakin aban neiei

reitia ma abau Abemama

Te tangira ae e teimatoa

ngai ma ngkoe//

bottom of page