top of page

E a roko te tai te raure nako

E a roko te tai te raure nako

Bwa te mwananga nako tinaniku

Kiribati ko a tiku

tia boo rimwi

E na manga bon reke te tai

are nna manga okiriko iai

ma te kukurei

ao te moangare

Chrs

Au koraki ma raoraou

ma neiere raou

e bia teimatoa

te tangira i marenau ma ngkami

(bass) ni karokoa manga reken te tai

Ni kaitibo ae ka kukurei

Te Atua i marenau ma ngkami

I bia aki kona ni mwaninga

Taian taeka n reirei nakoiu

bwa ana riki bwa kairirau

ni bongi nako

E na raonira te Atua

inanon au tai ni waaki nako

iaon au beku

ma tibwangau naako

bottom of page