top of page

Te bwaka mai karawa

E roroko taina

Bongina ko aki ataia

Te bwaka mai karawa ae kakukurei

E mimi nanou iai

Bwa burara neiei

Rotin te kai te tangira are I aki kina

Chorus

Tanimai neiko ooh (Bass neiko tarani matam)

Katanimaia nanom

Bwaa tii na iangoia neiei

Neeiko karaua raoi nanom iai

Tai manga kekeweai ni matam nee

Ko bati n rabwa

N arom ni kabane

Butimwaean te man mai marawa

Ko ngarengare iai

Kakatia irouna

Taua tirin aram te kukurei ngai ma ngkoe

chorus

Te Uea buokai

Karaua nanou

Bwa ngaia te ribaeai nei ieeei

Karikirakea tangiran neiere

Boton te kai te tangira are mwengan nanou

bottom of page