top of page

Matangare bwa e tangiriko te Uea

Chorus

\\Matangare bwa e tangiriko te Uea

Iaiangoia raoi e bon tangiri ngkami

Kakarekea am tai ni wii ngare ni katoa bong

Ao te taina e na manga wii ngare te aba nakoim//

Ana bwai n tutuaraoi ngaira te Uea

Ao-tariu ao mwaneu naba ngkoe

Tia ikotii nanora ngaira aikai ni bane

N ana tai aio inanon te kukurei

Tia bootii nanora n anga ara kaitau nakoim

Chorus

Koa-tia n rotaki nte bwara n nano ae e korakora

Man aki kona n kaitarai iangoaia

Ngkana e riki aei iroum nte tai teuana

Ao uringa atuam e teimatoa n tangiriko

Bwa ko uaana kee e moan karikiko n ana tangira

Chorus

bottom of page