top of page

Ti na tabeki bwanaara

Ti na tabeki bwanaara

ti nang karabwarabwai ngkami

Ara Karo ao ara Utu

Ai rabwara nanomi (2X) (Chorus)

Kam rabwa kam bati n rabwa

N ami buoka nakoira

N aromi ni kaikawaira

Tangiran te Uea Bon ami bwai te mauri

Ao te raoi ao te tabomoa

Mai iroun Iesu ara Uea

N ami bong ni bane

bottom of page