top of page

Tererio

Taran rabwatan te bwai aio

A mwaiti kurikuri bwaina nako

Iai ana ruu ni karaba inanoan ni biritona

Ao ngkana ko minominotia

Ni kabane nako bwain rabwatana

E a reke Kiribati iai ao tinaniku naba

Iai ana bwai are

E a tongaki bwa bon ana power

Ngaia miin uaeana nakon rabwatana

Ao ngkana ko minominotia

Ni kabane nako bwain rabwatana

E a reke Kiribati iai ao tinaniku naba

bottom of page