top of page

Te Kaibangaki

Tabekan te kaibangaki irou E bon rawawata N na kekeiakinna N na kekeiakinna Ba e aonga ni mwemwe

Chorus

Ti na maiuaia te nano teuana Ma te onimaki ae e matoatoa E na mwemwe e na mwemwe Ana kaibangaki te Uea te tia kamaiu Ti na neboneboia n te bong koraki Ba ngaia kawaira Nakon ueana ae kakukurei Te bwaretaiti

bottom of page