top of page

Nanou

Nanou e bon aki mwanoukiniiko

Tangiram irou e bati inanou

Noora kakain nanou e teimatoa

Ni karokoa tokini mateu

Chorus

Aroarora ma kateikateira nako

Tii ngkoe au tangira ma buokai

Ururingai tai mwamwanuokinai

Ba tei anena nanou ma rabwatau

E aki karauai ururingam nee

Ko bon ataia ba nanou naba iroum

Ma ngke ia taona rengerenen te raribono

Ma ke ea taonai ninibwaraeakinam nee

bottom of page