top of page

Matan te Anera

Matan te Anera

Matam ae takia Mwiiu n te tairiki

Ao I mwiia ba au bai ngkoe I ataia I mwanokaiko

Ngai bon akea iaou I nanon ara tai ni maroro

Chorus

Ao ngkoe e mamara inanou Ma ni kani bua ikeu Ngke I a kataia n tuangnga

Ma e bane ni bua au taeka Ngkana ko ngare nakoiu

Ao e a mino te aonnaba Ooo…inanon ara tai ni maroro

I aki konaa ba I a riki n ataei tao ibukin e a karika karabaan au tangira I ataia I mwanokaiko ngai bon akea iaou Inanon ara tai ni maroro

bottom of page