top of page

Titiana ueen nanou

\\Ai kabwaiara Ngai

Bwa e a reke ueen nanou

I tangiria Ngaai

Bwa raou n taainako//

E bia reke

Ara tai ni kaaitiboo

Nei Raou

Inanon te tangira

Chorus

\\Titiana ueen nanou

Ae e mena iai au tangira

Uringai n am taai naako//

Iriara

Te mauri teraooi

Te tabomoa

Inanon ara tai

Chorus

bottom of page