top of page

Kam na mauri ni bane

\\Kam na mauri ni bane

Raora aika a roko ngkai

Te itara mata ma te kukurei

kam na mauri ni bane//

Chorus

Ai bon aron

Te maeu aei

Te kukurei

Ni ngarengare Ni kimarimari

Ma ngkami

Ai rabwara Uean te maeu

Ae e anganiira

Te kimareirei Te itangitangiri

Ma ngkami

\\Kanoan te bong te kaaitibo

Te ai tara ni boo oh oh

Te itara mata ma te kukurei

Kam na mauri ni bane//

\\\Te itara mata ma te kukurei

Kam na mauri ni bane///

bottom of page