top of page

Nei Ataata

Taraan Ueen te kai aio

E kakaborake inanou

Bwa ai otaningaina

Ma I a bwaka ngai iai

Cho:

Nei Ataata neiko ti ngkoe

Moani ueen te tawana

Nei Ataata neiko ti ngkoe

Kooratin au iango

Butaritari ike ko a

Bobouaki raoi mai iai

Inanon te kawakin

Ae koro arona

bottom of page