top of page

Halleluia

\\Tamara ae te Atua

E mimitong aram

E bane te aonnaba n takaruaea neboam//

(Ae kangai) bass .....Halleluia

(Tina kangai) bass..... Halleluia

(Tina kangai) bass....ti tokanikai ni maten natim Sing Halleluia

\\Ti riki ni bane ma iroum

Ti teimatoa n bure i matam

E raba Ueam ba e teimatoa ni mwanemwaneira raoi//

bottom of page