top of page

Nei Koraete Boini Ueena

Ai kamimira oh aron neiere nei raou

E a katuka betina te urururingaki

Kakeai boini ueena bonini ueena ni keweai

Ururingai ao tai mwamwanuokai

cho: Teaonnaba te tabo arei

Are na tei man tarataraia

Ai kamira aron Neiere e motikia

E rau nanou ma nang kataia ni kainibaea tekukurei

Ao naonangaia ma te namo raoi

Tairikin tekanimabong are iakaitibo ma Nei raou

Ae Nei Koraete koaieanako teba nanom

Tekuba terana ngke iaongo rongorongona aika uotaki

Iroia taake ma manin aonimaunga

Tekubanako katanoatana e riki bwa te reirei nakoira

Ai kamira nee am tangira

bottom of page