top of page

Kanakomaia te uninga

Kanakomaia te uninga ane ko ngii iai

Ko aki ataia bwa e bon tabe nanou iroum

Kanakomaia te uninga ane ko ngii iai

Bwa nte aro are na manga angii naba iaona

Ngkana I tabe ni matu n auan te bong

Ao nna kauataboa te baere ko miiakinna

Kanakomaia te uninga ane ko ngii iai

Bwa nte aro are na manga angii naba iaona

Ninimatoaua iaoni kieu n tangiriko

Bwa e a roko uringam ae e a nene ni matoatoa

Kanakomaia te uninga ane ko ngii iai

Bwa nte aro are na manga angii naba iaona

E kautiutai iangoam nee iaoni kieu

Bwa I miia te miiko bwa ko wene irarikiu

Kanakomaia te uninga ane ko ngii iai

Bwa nte aro are na manga angii naba iaona

Ko aki ataia bwa e bon bwaka nanou iroum

Kanakomaia te uninga ane ko ngii iai

Bwa nte aro are na manga angii naba iaona

bottom of page