top of page

Neiko Ko mena i Atuu

Neiko, moan rokom n au tabo aei ko roko bwa te iruwa ngkoe ko aki karubei matau n teiraoim ngke ea roko nee te tangira man tuangai bwa bon nanou ngkoe ne i kataia n totokoia te ngai e rawa e roko e forcenai

neiko i know you neiko ae koa tia ni iein ribuakara te tangira e roko n aki karauai

Chorus

Neiko, neiko ko mena i atuu tera ngke i kona ni get you out i bon aki kona ne ngai bwa nanou e tangiriko you are my beautiful woman x2 my butaritari woman

Neiko, kakaitibou ma ngkoe ti te kan tarai ngai matam ti te kan kabwatiko ngai

Ngkana i taraiko ao ko katanga nanou aio bwa ko ngke arona bwa ko tuai ni iein Ena tere n oti tangiram irou neiko Bwa N na roko ne ni katenako man uka taningam Te rongorongo ae ena nako mai nanou Ike n na kaotia ae i tangiriko

Chorus

Neiko, arou ni bane nakoim ae raraoi Kanikinaean tangiram Raneanean nanou ibukim N na tuangko, ko aki kona n nora nanou aio ko aki kona n namakina tangiram Ma ko kona n noria n namakinna n au past oh eh

Temauri Teraoi Tetabomoa iriai ma ngkoe ne Tia ramwaneaki n ana tangira te Uea

Chorus

Oh nei te kan, nei te kakateke Ae katika nanou, tei meang ni botonaine

Chorus

bottom of page