top of page

Kaboiti Ngkoe Raou

Kaitiboo ma neiei

Iaon au tabo aio oh

Ai kakukureira reitakiu

Ma ngkoe nei raou

Ao ngke I moan noori matam

Ao ko riki bwa moomin nanou

Ko rianako aura taura iroum nee

Chorus

Kaboiti Ngkoe raou

Karauan nanou aio ngkoe

Kukurein nanou ngkoe

Ngkana ko mena irarikiu nee

Ao raonai n taainako nee

Bwa I mwaneiko n au tangira

Tai kekeweai nee

Bwa I tangiriko ngai nee

Nang katereko Nang katokako

I moan au iango oh

Tei Aranuka ae nabeaki

Ea bwaka nanou irouna

Ngke i moan noori mataam

Ao ko riki bwa moomin nanou

Ko rianako aura taura iroum nee

Chorus

bottom of page