top of page

Bibitakin te moan oua

E uruaki tangiram nee

Bon nanou e mate iroum

Tao ko aki tangirii matau

Ao ai te kaawa ngai tera

Chorus

Bibitakin te moan oo ua

Te rooti ae kaminoai nako

Ma teiraoim tikatikana

Ae kamamatea nanou

E riai bwa e na oota raoi Irou

Au tangira ae inanou

Ko kairai ni burebureai

Ao ai te kaawa ngai tera

Repeat Chorus

Bwa I a toua nangin tenangiraoi

E ririkanaia rabwatau

Ma Korean am kaeka nakoiu

E riki bwa bebeten nanou

Repeat Chorus

bottom of page