top of page

Tii 60 te cents kantokau!

Ni katoa bongin te weeki ae koraki

Te moanibong nakon te kanimabong

Ao I kakauti n katauraoai

Nakon au reirei

Angiin te tai I aki kaingabong

Iangoia bwa e na tei au bus

Ma e bakaea te aki noorai

Te driver

Chorus

Oh na bus driver taiaoka katokaai

I ataia bwa ko rarawa irou

Kioina tii 60 te cents kantokau

Ngkoe ma am tia anai kantoka

Katoka kainanou aio

Bwa nna roko raoi imwaain teiraken

Au reirei

Ngkana I a karairaki man au reirei

Ao e bon roko te kua irou

Man rootai te boranibaki ae korakora

An taiaoka ma urururingai

Bwa e raawa n ooai te roo

Ao man tia au homework

N taina ae riai

bottom of page