top of page

Te Kaibwabwaru (Ai kamira nanon neiei)

Oh Ai kamira nanon neiei

Kaain abau ae e tangiraki irou

E motika koran te tangira

Irarikin nanona ni baeka n ataei

Chorus:

Ko iranako nanom, te kakaibwabwaru

Ko mwaninga taekaia natim

Ao ai antai ae e nang tarai aroia

Kanaia nimaia, kukureia

Ko riai n okiriia

Tatangiraia natiu aikai irou

E uotai ni kaokai nakoim ne

Ma korakaiu nanou n tarai matam

Te mamauri iriara n taai nako

bottom of page