top of page

Papa e a tau te manging

Kananoangara, ibukin tangiran te manging

Te mwamwairi ni kukurei ae e bati iroum

Ngai ae buum I a bubutiko

Taraia moa natim, a bubuti nakoim e a tau te manging

Chorus

A weteiko natim aikai

Anamari, Nei Uaiti, ma Louisa, Temarewe, Eritabeta, ao ai Tem Bruce

Ooh, ti bubutiko Papa, e a tau te manging

Ooh, ti bubutiko Papa, e a tau te manging

Ti bon tangira te rau

Bwa te kukurei ni mwengara

Ti rekena mai iroum n tokin am mooi

Tamam, tinam aikai

Tarim ma mwanem nako, a bubuti nakoim e a tau te manging

bottom of page